Vakuutukset

Järkevästi toimivassa yrityksessä erilaiset vakuutukset kuuluvat luonnostaan yrityksen riskienhallinnan avulla toteutettavaan suojajärjestelmään. Osa vakuutuksista on lakisääteisiä, osa taas vapaaehtoisesti otettavissa. Yrityksen vapaaehtoisten vakuutusten osalta päätöksenteko on haastava tehtävä, ja vaikeutuu kaiken aikaa vakuutusyhtiöiden erilaistaessa tuotteitaan. Joudutaan arvioimaan, kannattaako riski ylipäätään vakuuttaa ollenkaan, millainen vakutuustuote ja mikä vakuutusyhtiö ylipäätään soveltuu parhaiten yrityksen tarpeisiin.

Erilaisten riskien ja niiden suojaksi kehitettyjen vakutusten kirjo on huomattava, mikä hankaloittaa päätöksentekoa ja vaikeuttaa vakuu- tusten vertailtavuutta.

Keskeisiä vakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä ovat mm.

– Onko yritys pystynyt hankkimaan vakuutuksensa edullisemminkuin kilpailijansa?

– Onko vakuutuskelpoisia riskejä yrityksen omalla vastuulla?

– Millä keinoilla yrityksen vakuutusmaksuja voidaan alentaa?