Tietosuojaseloste Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

http://www.brokers.fi.


JT Brokers Oy Y-tunnus 1524635-3
Pesätie 22A3 , 90420 Oulu
Puhelin: 0400-405142
Sähköposti: toimisto(ät)brokers.fi

Rekisterin nimi
Asiakas-/yhteistyö-/viestintä-/markkinointirekisteri

Mitä tietoja käsittelemme
Rekisterissä ylläpidetään JT Brokers Oy :n asiakkaiden sekä yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Yhteisön osalta rekisteröityjä ovat sen puolesta toimivat henkilöt.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Tietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa sekä viestintä- ja markkinointitoimintojemme tukena.

Vakuutuspalveluiden välittäminen edellyttää myös henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröityjen henkilötietojen käyttötarkoitukset voivat liittyä myös välittämiemme vakuutuspalvelujen ja -tuotteiden hankkimiseen, vakuutustoimintaan, vakuutussopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon sekä vakuutussopimukseen perustuvaan korvauskäsittelyyn.

Käsiteltävät tiedot
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita rekisteröity itse tai asiakkaamme toimittaa meille sopimussuhteen perusteella tai jotka ovat julkisesti saatavissa. Käsiteltäviä tietoja voivat olla:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Kansalaisuus

Tietojen siirtäminen
Tietoja voidaan välittää vakuutusyhtiöille tai näiden palveluntuottajille asiakkaan tai rekisteröidyn antaman toimeksiannon tai valtuutuksen perusteella. Tietoja ei luovuteta sivullisille eikä siirrettä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyaika
Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkaan kanssa tekemämme sopimus edellyttää, ellei lainsäädännössä ole vaadittu tai sallittu pitempää säilytysaikaa.

Henkilötietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin enintään niin kauan, kuin on tarpeellista asiakkuuden hallinnoimiseksi tai markkinoinnin hyödyntämiseksi. Tarpeellisuus arvioidaan vuosittain ja vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot poistetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tietojen tarkastamiseen, käsittelyn rajoittamiseen tai tietojen poistamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Valitusoikeus

Toimenpiteitä koskeva kirjallinen vaatimus pyydetään lähettämään rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle ja jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Tietoja käsitellään lain mukaisesti.

Kuinka suojaamme tiedot

 • SSL -suojattu internetyhteys
 • Käytämme palomuuria ja virustorjuntaa
 • Salaamme tiedot ja sitoutamme henkilömme salassapitosopimuksilla Tämä on henkilötietolain (523/1999) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste ja informointiasiakirja JT Brokers Oy :n asiakkaille, kohderyhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.